Keistimewaan Nabi Muhammad SAW

Beliau adalah Muhammad putera Abdullah putera Abdul Muthalib putera Hasyim putera Abdi Manaf putera Qushay putera Kilab (nama asli Kilab menurut satu pendapat adalah Hakim), sedang ibu beliau adalah Aminah puteri Wahb putera Manaf putera Zuhroh putera Kilab. Berikut kelebihan yang dimilki Nabi Muhammad SAW sebagai bukti bahwa beliau bukanlah manusia biasa dan beliau adalah seorang Nabi dan Utusan Allah SWT.
 1. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sudah khitan berbeda dengan manusia lain pada umumnya
 2. Semenjak kecil tidak pernah berkata dusta sampai berita itu terkenal dikalangan orang Arab Makkah sehingga mereka memberi julukan "orang sangat jujur dan terpercaya".
 3. Semenjak kecil tidak pernah di jumpai menenggak minuman keras, tidak pernah berzina, berkata dzihar, sumpah ilak dan tidak pernah pula melakukan sumpah lian
 4. Ketiaknya nampak putih bersih (tidak mempunyai bulu ketiak)
 5. Dari badannya mengeluarkan aroma wangi demikian pula bau keringatnya
 6. Tidak pernah dihinggapi lalat
 7. Tidak pernah di gigit nyamuk
 8. Tidak pernah mengalami mimpi basah
 9. Jika berjalan dibawah sinar matahari atau dibawah cahaya rembulan, tidak nampak bayang-bayang dirinya.
 10. Dari jari-jarinya bisa memancarkan air bening nan suci yang bisa dibuat whudu dan minum ratusan sahabatnya
 11. Tahu apa dan siapa yang ada dibelakangnya sebagaimana tahu apa dan siapa yang ada didepannya.
 12. Bisa menghidupkan orang mati sebagaimana yang Beliau lakukan pada kedua orangtunya ketika sudah wafat.
 13. Setiap pepohonan yang dipanggil akan patuh dan datang menghampirinya sebagaimana para sahabatnya yang patuh saat dipanggil olehnya.
 14. Setiap buang air besar tidak pernah nampak keluar kotoran lantaran bumi (tanah) langsung menelannya
Demikian sekilas keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih lengkapnya silahkan baca sendiri di Syarqowi ala At-tahrir, jilid II, hal. 220, bab nikah dan Nurud dzullam, hal. 26 - 33. Semoga bermanfaat !